In ons verlangen naar onderlinge verbinding in onze pluriforme samenleving verdient levensbeschouwing meer aandacht.  Anno 2023 zijn we niet zozeer minder religieus, maar beleven wij religie op een andere manier: individueler, flexibeler, gemixt. Uiteindelijk gaat levensbeschouwing over de visie op het leven en daarmee gaat levensbeschouwing bijna iedereen tot op zekere hoogte aan.

Wezenlijke ontmoetingen geven zin. Nu willen wij wel (opnieuw) kennismaken met diverse levensbeschouwingen - hetzij de herontdekking van de eigen wortels, hetzij andere wortels - maar weten niet goed hoe. Het lijkt alsof we het ontmoeten verleerd zijn. Ongemak of angst om het verkeerd te doen en daarmee de ander onbedoeld te beledigen weerhoudt ons ervan de stap naar elkaar te maken met verbrijzeling van maatschappelijke cohesie tot gevolg.

De verbinding in de samenleving staat hiermee op losse schroeven. Zeker nu, waarbij wij als wereld voor grote uitdagingen staan, is interlevensbeschouwelijke ontmoeting - begrijpen wat de ander ten diepste beweegt - pure noodzaak om tot samenwerking in onderling vertrouwen te komen. Bij Heem geloven we dat kunst hierin een sleutelrol speelt. Door kunst zijn dingen mogelijk die niet voor mogelijk worden gehouden.