Onze samenleving is ontheemd. De huidige oorlogen, fragiele mentale gezondheid, staat van het klimaat en grote politiek verdeeldheid doen ons langzaam beseffen dat het anders moet. Heem gelooft dat ontmoeting tussen mensen met diverse levensbeschouwingen en religies hier een antwoord op biedt. Niet om elkaar te bekeren of je eigen gelijk te halen, maar omdat ontmoeting op elkaars levensbeschouwelijke oriĆ«ntatie een shortcut is naar dat waar we als individuen naar verlangen: zinvolle verbindingen die ons helpen om met het leven om te gaan.

Nu willen wij wel (opnieuw) kennismaken met diverse levensbeschouwingen - hetzij de herontdekking van de eigen wortels, hetzij andere wortels - maar weten niet goed hoe. We verleren het ontmoeten. Ongemak om het verkeerd te doen of angst voor het onbekende maakt dat we de ander in toenemende mate (onbedoeld) beledigen. Het lijkt alsof we onze overeenkomsten als mensen niet meer kunnen of willen zien, met verbrijzeling van onze maatschappelijke cohesie tot gevolg.

Heem gelooft dat kunst hierin een antwoord biedt. Door ontmoeting op zichzelf als kunstwerk te beschouwen trekken wij deze uit de alledaagse context waardoor het de verruimende kracht krijgt in te breken in onze functionele waarneming en dingen mogelijk worden die niet voor mogelijk werden gehouden, ook binnen de ontmoeting.

H-----------------------------------E---------------------------E------M------