Heem betekent vrij vertaald omgeving. Heemkunde is het onderzoek naar de eigen leefomgeving vanuit zoveel mogelijk verschillende gezichtspunten. Heemverbindingen zijn tevens complexe verbindingen van verschillende scheikundige stoffen. Met onze kunstprojecten willen wij de wereld meer als één Heem, één home ervaren. Waar ondanks dat de verbinding complex is - wij mensen zijn soms lastige stoffen - we ons hier thuis voelen, thuis door de ander. Zoals Jules Deelder zei: de omgeving van de mens, is de medemens.

Heem begon in 2021 met het organiseren van interlevensbeschouwelijke bezinningsdagen. Dit deden we in samenwerking met de Sint Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Sinds het voorjaar van 2023 zijn we van koers veranderd en richten we ons op de ontwikkeling van kunstprojecten.

Theatermaker Sophie Mantel is de oprichter van Heem. Ontstaan vanuit een fascinatie voor wat ontmoeten is en haar persoonlijke onderzoek naar levensbeschouwelijke oriëntatie. Heem wordt zakelijk ondersteunt door Lisa Luijten en werkt per project met een groep van freelancers.

 Vragen of ideeën?  info@heemen.nl 

Heem is een project van Stichting Het Andere Kijken. Deze stichting maakt sinds 2019 kunstprojecten over de interlevensbeschouwelijke ontmoeting. Het bestuur bestaat uit Yunus Meijerink, Sherene Devid en Marjolein van de Ven. Wij zoeken nog een penningmeester en voorzitter.

Wij krijgen financieel vertrouwen van: Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Porticus, Fonds Woudschoten, Fonds Kerk en Wereld en de Vrijzinnige Fondsen.