Heem is een initiatief van theatermaker en beeldend kunstenaar Sophie Mantel. Ontstaan vanuit een fascinatie voor wat ontmoeten is en haar persoonlijke onderzoek naar levensbeschouwelijke oriëntatie. Heem wordt zakelijk ondersteunt door Lisa Luijten en werkt per project met een groep van freelancers.

Heem krijgt financieel vertrouwen van Porticus, Fonds Woudschoten en Fonds Kerk en Wereld.

Vragen of ideeën voor samenwerking? Neem contact op via info@heemen.nl.

Heem is een project van Stichting Het Andere Kijken (binnenkort Stichting Heem). Deze stichting maakt sinds 2019 kunstprojecten over de interlevensbeschouwelijke ontmoeting. Ons bestuur bestaat uit Yunus Meijerink, Sherene Devid en Marjolein van de Ven. Wij zoeken nog een penningmeester en voorzitter.