Heem is een initiatief waarbij je de ontmoeting aangaat tussen verschillende levensbeschouwingen. We werken in de tuin, maken kunst, voeren goede gesprekken en zoeken de stilte op. Het is onze missie om deze interlevensbeschouwelijke ontmoeting bewuster en toegankelijker te maken omdat het ons helpt te begrijpen wat onszelf en de ander ten diepste beweegt in het leven. Wij geloven dat dit begrijpen, ook in de verschillen, essentieel is om onze planeet met het leven in al haar veelvormigheid leefbaar te houden.

----------------------------H------------------E-------------------------------

Agenda 2023:

elke woensdag: Open Kas dag

6 mei 2023: Seizoensdag lente

--------E-------------------------------------------M--------------------------