Heem heeft de intentie vier seizoensdagen en wekelijkse aanwaaidagen te organiseren.

De seizoensdagen worden zoals de naam al suggereert elk seizoen georganiseerd. Samen met een grotere groep trek je een dag op en volg je een dagvullend programma inclusief biologische vegetarische lunch en avondeten.

Kosten: 

Tarief één: 15 euro, tarief twee: 25 euro, tarief drie: 50 euro.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan deelnemen, ongeacht je inkomen. Daarom hanteren we voor nu drie tarieven zodat je naar draagkracht een bijdrage kan doen. Het programma blijft uiteraard voor iedereen hetzelfde.

Plek voor 15 deelnemers.

Programma (onder voorbehoud):

10.00 - 10.30 | inloop

10.30 - 11.30  | introductie + kennismaking

11.45 - 12.45  | rondleiding door broeder over het terrein van de Abdij

13.00 - 14.00 | lunch (keuze uit stilte tafel of praat tafel)

14.00 - 14.30 | vrije tijd

14.30 - 17.00 | tuinwerk (op de helft een korte pauze)

17.00 - 18.00 | vrije tijd (of de gelegenheid een dienst in de abdijkerk te ervaren)

18.00 - 19.00 | avondeten

19.15 - 20.15  | kunstprogramma

20.30 - 21.00 | afsluiting

-----------------------------H---------------------------E--------E--------M--

Elke woensdag van de week is het aanwaaidag: geen programma, maar een dag waar je meer je eigen gang kunt gaan: helpen in de tuin en kas, wandelen over het terrein van de abdij, meer vieringen in de kerk bezoeken, naar het strand gaan (10 minuten fietsen) of anders. Inclusief biologische en vegetarische lunch.

Kosten: eigen inbreng naar draagkracht. 

Plek voor vijf deelnemers.

Graag op de maandag voorafgaand aan de aanwaaidag een mail sturen naar: info@heemen.nl